Зареждане...

София - ул. Богдан №7 

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 10:00ч. - 17:00ч.   СЪБОТА И  НЕДЕЛЯ - С ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА

Бургас - ул. Оборще 75 

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК - 10:00ч. - 18:00ч. ; СЪБОТА И НЕДЕЛЯ - С ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА

Категории
Популярни Продукти

Фотонити БГ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

Фотонити БГ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG16RFOP002-2.073-0760-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства
и липсата на ликвидност, настъпили в резултат
от епидемичния взрив от COVID-19”


Фирма Фотонити БГ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG16RFOP002-2.073-0760-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства
и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния
взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на
оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с
последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв.
национално съфинансиране.
Проектът стартира на 17.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.